Gotuj się na zmiany… w przedszkolu i szkole

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 26 sierpnia 2022 roku.

Już 1 września rusza 12. edycja programu edukacyjnego dla przedszkoli i szkół WINIARY „Gotuj się na zmiany”. Głównym założeniem akcji jest edukacja dzieci i młodzieży w obszarach: dobrych nawyków żywieniowych, ekoświadomości i odpowiedzialnego podejścia do niemarnowania żywności oraz przystosowania do życia w kuchni.

W celu ułatwienia propagowania prawidłowych postaw wśród najmłodszych, dla nauczycieli i opiekunów opracowane zostały angażujące materiały edukacyjne dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych – przedszkolaków i uczniów klas 1-3 oraz 4-8. W ramach zajęć w szkołach podstawowych scenariusze można realizować również przy wykorzystaniu wyposażenia Laboratoriów Przyszłości.

Co czeka na placówki po rejestracji w programie?

1. Angażujące pomoce dydaktyczne

Pakiety materiałów zostały starannie opracowane przez metodyków – całość utrzymana w duchu edutainment (nauka przez zabawę), by pobudzić dziecięce zainteresowanie poznawaniem dobrych nawyków żywieniowych. Każdy nauczyciel rejestrujący placówkę w programie otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych bazujących na połączeniu merytoryki z integralnymi elementami w postaci angażujących aktywności. Ułatwią i uatrakcyjnią one prowadzenie zajęć z dziećmi oraz będą wsparciem w rozwijaniu umiejętności metodycznych. Odpowiednia edukacja w zakresie dobrych nawyków związanych z jedzeniem, jego przygotowaniem czy podejściem do niemarnowania żywności już na wczesnym etapie życia zaprocentuje w przyszłości.

Wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym mają do dyspozycji scenariusze zabaw, które urozmaicą prowadzenie zajęć z maluchami i zamienią przekazywanie wiedzy oraz odkrywanie świata dobrych nawyków żywieniowych w pełną radości przygodę.

Nauczyciele szkolni mogą korzystać z pomocy dydaktycznych stworzonych z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej oraz możliwością wykorzystania wyposażenia technicznego wchodzącego w skład programu Laboratoria Przyszłości. Materiały powstały w zgodzie z poniższymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023:
– Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
– Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
– Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
– Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Praca związana z budowaniem kompetencji kreatywnych oraz technicznych jest niezwykle istotna już od najmłodszych lat, a innowacyjne narzędzia wspomagają rozwijanie umiejętności na wielu poziomach. Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych przewidują wykorzystanie nowoczesnego sprzętu powiązanego z działalnością w ramach Laboratoriów Przyszłości.

2. Konkursy, w których naprawdę chce się brać udział

Wszystkie placówki mogą zaangażować się w podejmowanie konkursowych wyzwań. Atrakcyjne nagrody, przydadzą się w każdej z nich i pomogą zróżnicować codzienny plan zajęć.

3. Dodatkowa dawka wiedzy

W tworzenie materiałów dodatkowych zaangażowany został Pan Belfer, znany m.in. z działalności w grupie Superbelfrów RP. Od wielu lat działa aktywnie w sieci i poza nią, wspierając dzieci w nauce przy wykorzystaniu swojej wiedzy o nowoczesnych technologiach, mediach społecznościowych i marketingu.

To jednak nie wszystko. Pierwsze 500 placówek zarejestrowanych w programie otrzyma pakiety materiałów dydaktycznych, które jeszcze bardziej ułatwią prowadzenie zajęć, poznawanie świata dobrych nawyków i pobudzą dziecięcy apetyt na wiedzę.Dołącz do programu i miej swój udział w kształtowaniu prawidłowych postaw żywieniowych już od najmłodszych lat.

ZAREJESTRUJ PLACÓWKĘ NA gotujsienazmiany.pl

Materiał sponsorowany

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz