Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli na najciekawszy scenariusz „Matematyka wokół nas”

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 10 marca 2021 roku.

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS serdecznie zapraszają nauczycieli do udziału w konkursie „Matematyka wokół nas” na najciekawszy scenariusz zajęć rozwijających u uczniów umiejętności matematyczne

Adresatami konkursu są: zainteresowani nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni.
Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć kształcących u uczniów umiejętności matematyczne, rozwijających zainteresowanie matematyką.
Ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, poprawność metodyczna oraz oryginalność i użyteczność scenariusza dla innych nauczycieli.
Prace można wysyłać do 31 marca 2021 r. na adres elektroniczny: administracja@pedagogika-specjalna.edu.pl
Trzech laureatów konkursu otrzyma nagrody – zestawy produktów Wydawnictwa Epideixis składające się z: Zestawu Kontrolnego PUS oraz 5 matematycznych książeczek PUS (książeczki do wyboru zgodnie z preferencją laureata).

Regulamin i zasady konkursu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz