Lubisz pomagać ludziom i chcesz z nimi pracować? W szkole policealnej znajdziesz odpowiedni kierunek dla siebie!

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 2 sierpnia 2023 roku.

Praca psychologa

Praca z ludźmi to nieodzowny element rynku pracy. Jeśli chcesz wspierać innych w rozwoju i pomagać im w różnych sytuacjach, postaw na kierunek związany z psychologią. Wybór jest naprawdę ogromny – w szkole policealnej z łatwością znajdziesz taką branżę, w której praca z ludźmi okaże się idealną ścieżką kariery.

Psychologia – kierunek przyszłości

Ze względu na to, że kształcenie się na kierunkach związanych z psychologią przydaje się na wielu stanowiskach, jest to nadal przyszłościowa ścieżka edukacji. Osoby, które chcą podjąć pracę związaną ze wsparciem innych ludzi, mają ogromne możliwości. Wiedza z zakresu psychologii pozwala poznać i zrozumieć emocje, rozwiązywać konflikty, pomagać w sytuacjach kryzysowych czy w rozwoju własnych możliwości. Zapotrzebowanie na takie osoby będzie wciąż wysokie, ponieważ szybkie tempo życia i piętrzące się problemy odbijają się na zdrowiu psychicznym ludzi. Wsparcia potrzebują zarówno dzieci, jak i osoby w podeszłym wieku.

Kierunki związane z psychologią w szkole policealnej

Szkoła policealna GoWork to placówka oferująca szeroką gamę kierunków związanych z psychologią, gdzie kandydaci uczą się wykorzystywania wiedzy o psychice człowieka w wielu branżach. Pełna lista kursów znajduje się pod adresem: https://policealna.gowork.pl/

Słuchacze z uwzględnieniem tematu psychologii, mają do wyboru kierunki takie, jak:

 • Specjalista ds. pracy socjalnej – jako pracownik socjalny pomaga się ludziom w trudnej sytuacji życiowej – finansowej, rodzinnej, zdrowotnej lub mieszkaniowej. Słuchacze na tym kierunku uczą się przykładowo metodyki pracy socjalnej i psychologii społecznej.
 • Instruktor terapii uzależnień – kształcąc się na takim kursie, można zostać specjalistą w dziedzinie uzależnień, a więc poznać funkcjonowanie osób uzależnionych oraz metody, które mają im pomóc. W procesie kształcenia Słuchacze uczą się organizowania i prowadzenia terapii oraz zajęć dla ludzi uzależnionych.
 • Specjalista ds. rodziny – taka osoba udziela porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w rodzinach i małżeństwach. Kierunek jest jednak wszechstronny, ponieważ łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych, ekonomicznych, teologicznych oraz prawnych, by zapewnić szeroki zakres wsparcia.
 • Opiekun osoby starszej – na tym kierunku porusza się zagadnienia związane z psychologią i socjologią w odniesieniu do problemów osób starszych. Słuchacze uczą się, jak świadczyć usługi opiekuńcze, w jaki sposób udzielać pomocy starszej osobie przy codziennych, podstawowych czynnościach.
 • Opiekun w domu pomocy społecznej – kurs pozwala zdobyć wiedzę dotyczącą opieki nad osobami wymagającymi szczególnej opieki. Słuchacze zyskują umiejętności rozpoznania i oceny stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego oraz społecznego osób przebywających w domu pomocy społecznej.
 • Asystentka nauczyciela przedszkola – jest to osoba, która ma wspierać nauczyciela podczas realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Słuchacze nabywają wiedzę z psychologii ogólnej i rozwojowej, psychopatologii, socjologii, pedagogiki oraz literatury dziecięcej. Dzięki temu zyskują umiejętności właściwej opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach.

Jak szkoła policealna przygotowuje do pracy w zawodach związanych z psychologią?

Oddając swoją przyszłość w ręce szkoły policealnej, nie trzeba obawiać się edukacji nastawionej na wyłącznie przekazywanie wiedzy. Wbrew przeciwnie – placówka działa w oparciu o specjalne programy nauczania, które uwzględniają również odbywanie:

 • kursów,
 • warsztatów,
 • zajęć praktycznych.

Słuchacz może więc wykorzystać zdobytą wiedzę już na etapie edukacji w szkole. W związku z tym po ukończeniu kursu jest dla pracodawców odpowiednim kandydatem do pracy, ponieważ dysponuje umiejętnościami zarówno w teorii i w praktyce.

Gdzie można znaleźć pracę po kursach związanych z psychologią?

Praca po kierunkach związanych z psychologią czeka w wielu miejscach. Wiele zależy od samego stanowiska. Jeśli ma to być zajęcie związane z pomocą i wsparciem, mogą to być:

 • ośrodki opieki społecznej
 • ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne
 • świetlice środowiskowe
 • domy pomocy społecznej
 • ośrodki wsparcia
 • oddziały szpitalne, psychiatryczne
 • sanatoria
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • poradnie rodzinne
 • kuratoria
 • instytucje samorządowe
 • placówki opiekuńcze

Jeśli chodzi o pracę związaną z asystentką w przedszkolu, takie stanowisko występuje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola, żłobki, świetlice). Można również podjąć zatrudnienie jako domowa opiekunka dziecięca lub animator czasu wolnego.

Praca po kursie związanym z psychologią – zarobki

Praca na stanowiskach związanych z psychologią i pomocą innym nie zawsze jest odpowiednio wynagradzana. Przykładowo średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych wynosi około 3411 zł. Podobnie jest w przypadku opiekuna osoby starszej, ponieważ tu średnia pensja to około 3620 zł. Z drugiej strony kwalifikacje na tym stanowisku dają możliwość znacznie wyższego zarobku, jednak wiąże się to z pracą za granicą. Co więcej, najlepszym absolwentom szkoła policealna GoWork oferuje możliwość rozpoczęcia pracy w Niemczech jako opiekun w domu opieki społecznej, co wiąże się z wynagrodzeniami rzędu 6000-9000 zł.

Artykuł sponsorowany we współpracy z GoWork.pl

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz