Projekt zmiany terminu zakończenia zajęć w szkołach

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 24 lipca 2016 roku.

wakacjeMinisterstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt zmiany terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Już od przyszłego roku szkolnego zajęcia będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Obecnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w ostatni piątek czerwca. W zależności od kalendarza, przerwa wakacyjna rozpoczyna się teraz najwcześniej 24 czerwca, a najpóźniej 30 czerwca.

W proponowanym rozwiązaniu prawnym, w zależności od roku kalendarzowego, szkolne zajęcia będą kończyły się najwcześniej 21 czerwca, a najpóźniej 27 czerwca. To o kilka dni wcześniej, niż w obecnym czasie.

Ministerstwo jest zdania, że skrócenie czasu przeznaczonego na realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację podstawy programowej, a pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie i zakończenie rekrutacji do szkół.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed