Terminy egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2017 roku

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 22 sierpnia 2016 roku.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego w 2017 roku.Sala egzaminacyjna - Terminy egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2017 roku

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017 roku.

19 kwietnia (środa) – część humanistyczna

20 kwietnia (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza

21 kwietnia (piątek) – język obcy nowożytny na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego w ostatnim dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez gimnazjalistów

Egzamin maturalny

4 maja (czwartek) – egzamin pisemny z języka polskiego

5 maja (piątek) – egzamin pisemny z matematyki

Część ustna matury przeprowadzana będzie w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Wyniki matury Centralna Komisja Egzaminacyjna poda 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed