Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej – szkolenie online

Opublikowano: 16 października 2020 roku

Zapraszamy zainteresowanych tematyką nauczycieli na szkolenie online „na żywo” na temat oceniania kształtującego 20 października w godzinach 15.30-18.30. Szkolenie poprowadzi i na Państwa pytania odpowie pani mgr Joanna Pociecha.

Treści szkoleniowe:

1. Przedstawienie badań prof. Hattiego – efekty stosowania oceniania kształtującego

2. Omówienie istoty oceniania kształtującego

3. Informacja zwrotna jako  podstawa oceniania kształtującego

4. Podanie różnych sposobów formułowania informacji zwrotnej

5. Cele lekcji w teorii

6. Określanie celów lekcji, w tym z wykorzystaniem podstawy programowej – ćwiczenia

7. Na co będę zwracała uwagę oceniając… czyli kryterium sukcesu oraz jego formułowanie –

ćwiczenia

8. Różne sposoby formułowania informacji zwrotnej  (ustnej i pisemnej) – ćwiczenia

9. Rodzaje pytań kluczowych i sposoby ich tworzenia

10. Układanie pytań kluczowych do wybranych lekcji

11. Różne techniki zadawania pytań

12. Określenie mocnych i słabych stosowania różnych  technik zadawania pytań na lekcjach

13.  Tworzenie konspektów  lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – ćwiczenia

14.  Opracowanie arkusza obserwacji lekcji – ćwiczenia

15.  Opracowanie zasad nauczyciela stosującego ocenianie kształtujące – ćwiczenia

Więcej informacji i zapisy na:

perfectus.edu.pl

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz