Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt zajęć rewalidacyjnych

Konspekt zajęć rewalidacyjnych Temat: Rozwijanie kompetencji społecznych  – Uczymy się rozpoznawać i wyrażać uczucia. Cel: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć Forma pracy: indywidualna Przebieg zajęć Rozwijanie kompetencji społecznych – konspekt… Zobacz więcej

Zabawy z rytmem – Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Temat: Kształtowanie zdolności dostrzegania regularności rytmicznych – zabawy z rytmem. Cele: dostrzeganie i układanie rytmów ćwiczenie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej rozwijanie koncentracji uwagi Zabawy z rytmem – Zajęcia rewalidacyjne… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć relaksacyjnych dla klasy drugiej szkoły podstawowej – Spotkanie z jesienią

kasztan

Temat: Spotkanie z jesienią POMOCE: kasztany, piłka, grzechotka, muzyka relaksacyjna Cele: Odreagowanie napięcia emocjonalnego Kształtowanie umiejętności wyciszania się Ćwiczenie koncentracji uwagi Scenariusz zajęć relaksacyjnych dla klasy drugiej szkoły podstawowej –… Zobacz więcej