Program współpracy z rodzicami w gimnazjum specjalnym „Razem Łatwiej”

Program współpracy z rodzicami w gimnazjum specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym „Razem Łatwiej”  CELE WSPÓŁPRACY Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

    Autor: Roman Olszak Materiał nadesłany przez Czytelnika portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego was last modified:… Zobacz więcej

Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Imię i nazwisko ucznia – ******* Uczeń z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym, 12 lat   TREŚCI PROGRAMOWE Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową: zagadki- dobieranie odpowiedzi rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w… Zobacz więcej