Konspekt zajęć dla dzieci głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

Zmysł dotyku - stokrotki położone na ręce dziecka

Tytuł: „Doświadczam nowych wrażeń” – stymulacja zmysłu smaku, dotyku i zapachu za pomocą zróżnicowanych bodźców. Cele: Rozbudzanie czucia powierzchniowego i czucia głębokiego Rozwijanie komunikacji pozawerbalnej (za pomocą mowy ciała, języka… Zobacz więcej

Konspekt zajęć plastyczno-ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej

  TEMAT: Zajęcia plastyczno – ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej. DATA: GRUPA: I i II MIEJSCE ZAJĘĆ: podwórko szkolne OSOBA PROWADZĄCA:    CELE GŁÓWNE – Poznanie zabaw grupowych z chustą, które… Zobacz więcej

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Aneta Zyśk Status zawodowy: nauczyciel mianowany Nauczyciel: historii, WOS, geografii, biblioteki Miejsce pracy: Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce Wymiar stażu: 2 lata i dziewięć miesięcy… Zobacz więcej

Konspekt zajęć wykorzystujących gesty Makatona i piktogramy

  Konspekt zajęć międzygrupowych w klasach Szkoły Przysposabiającej Do Pracy z wykorzystaniem gestów Makatona i piktogramów Zajęcia międzygrupowe: uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas PDP (14 osób)… Zobacz więcej

Indywidualny program dogoterapii dla dziecka ze spektrum autyzmu

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. Udział psa – terapeuty służy wzmocnieniu rehabilitacji, wszechstronnie oddziałując… Zobacz więcej