Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów gimnazjum

UCZESTNICY  ZAJĘĆ: uczniowie gimnazjum, którzy po badaniach w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym otrzymali zalecenie udziału w tego typu warsztatach uczniowie ci odznaczają się następującymi cechami: napotkali trudności adaptacyjne… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta: Opiekun stażu: Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013r. Data zakończenia stażu: 31.05. 2014r. Miejsce stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Cele szczegółowe: poznanie organizacji, zadań i zasad… Zobacz więcej