Konspekt lekcji wychowawczej „Poznajmy się lepiej”

    CELE: uczenie nawiązywania bliskich relacji, przezwyciężanie nieśmiałości, wzmacnianie poczucia przynależności do zespołu, rozwijani pozytywnej samooceny, integracja grupy. FORMY PRACY: grupa. METODY: dyskusja, elementy wykładu. PRZEBIEG LEKCJI: Uczniowie siedzą… Zobacz więcej

Konspekt zajęć dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną o tematyce zimowej

    Tytuł: „Poznaję impresję z zimowego świata” stymulacja polisensoryczna z wykorzystaniem materiałów naturalnych oraz sztucznych. Cele: Stymulacja polisensoryczna (wzrokowa, słuchowa, dotykowa i smakowa) Rozwijanie komunikacji pozawerbalnej Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów… Zobacz więcej

„Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera. Przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej” – recenzja

Autorami omawianej publikacji są: John Harpur, Maria Lawlor, Michael Fitzgerald. Powód, dla którego sięgnęłam po ten właśnie podręcznik, jest banalny. Mianowicie – otrzymanie zaliczenia na koniec semestru z przedmiotu „Problemy… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

skoroszyt

    Autor: Halina Bartnikowska Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego was… Zobacz więcej

Scenariusz przedstawienia promującego aktywność ruchową wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych

Przedstawienie promuje aktywność ruchową i przybliża w zabawny sposób kilka dyscyplin sportowych. Scenariusz powstał w styczniu 2017 roku i będzie miał premierę podczas Szkolnego Konkursu Recytatorskiego SŁOWEM MALOWANE SPORTOWE OPOWIEŚCI… Zobacz więcej