Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta: Opiekun stażu: Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013r. Data zakończenia stażu: 31.05. 2014r. Miejsce stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Cele szczegółowe: poznanie organizacji, zadań i zasad… Zobacz więcej

Zabawy i zajęcia relaksacyjne, techniki polepszające pamięć według Paula Dennisona – twórcy kinezjologii edukacyjnej

  Paul Dennison (ur. 1941 Kalifornia) jest twórcą kinezjologii edukacyjnej, nazywanej gimnastyką mózgu. Jest to prosta i interesująca metoda terapii zajmującej się różnorakimi zaburzeniami: ruchowymi, uwagi czy trudności w nauce czytania i pisania. Równie… Zobacz więcej