Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko:                              Anita Pontus Nazwa placówki:                             Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka Zajmowane stanowisko:                Nauczyciel w Gimnazjum w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym… Zobacz więcej