Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Magdalena Biegańska  nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie  realizowany od 01.09.2013 r. do 31.05.2016 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu… Zobacz więcej

Uczucia i emocje – scenariusze zajęć

Poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania. Prezentowany  przeze mnie cykl scenariuszy zajęć Uczucia i Emocje wykorzystuje bajki terapeutyczne, wiersze i fragmenty lektur, które uczą dobrego zachowania i kultury bycia na… Zobacz więcej