Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Nauczany przedmiot: nauczyciel wspomagający Wykształcenie: magister pedagogiki rewalidacyjnej ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny Nazwa szkoły: xxx Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy Data rozpoczęcia stażu: xxx Czas trwania… Zobacz więcej

Program rewalidacji indywidualnej dla uczennicy klasy czwartej

Program opracowano na drugi etap edukacyjny na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx wydanego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną xxx w dn. xxx oraz w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę… Zobacz więcej

Filmy o niepełnosprawności, które pedagog specjalny zobaczyć powinien

taśma filmowa

Temat niepełnosprawności można  spotkać w szeroko pojętej sztuce, także filmowej.  Warto sięgać po te filmy, by zobaczyć i zrozumieć,  jak wygląda życie osób z niepełnosprawnością – ich codzienność, potrzeby, problemy, kontakty… Zobacz więcej

Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnością bardziej dostępne

  Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że szkoły będą miały możliwość zapewnienia uczniom niepełnosprawnym podręczników, pomocy ćwiczeniowych i edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb, w ciągu całego roku szkolnego. Dotyczy to uczniów, którzy… Zobacz więcej

ABC awansu zawodowego nauczycieli

Rozpoczynając pracę w szkole, musimy być przygotowani na podwyższanie kwalifikacji, własny rozwój osobowy oraz podnoszenie jakości pracy szkoły. Realizacji tych celów służy ścieżka awansu zawodowego, przebiegająca wg ściśle określonych procedur…. Zobacz więcej