Zmiany w kształceniu uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Dodatkowe wsparcie dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi 1 stycznia tego roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowego zatrudnienia pedagoga specjalnego, asystenta lub pomocy nauczyciela dla uczniów… Zobacz więcej