Nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia dzieci niepełnosprawnych

1 września bieżącego roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Według nowych… Zobacz więcej

Możliwe pytania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

książki

Niebawem czas egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch części: prezentacji dorobku zawodowego oraz pytań członków komisji. Oto przykładowe pytania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, które… Zobacz więcej

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim i niepełnosprawnością ruchową

Justyna B. Ocena końcowa Rok szkolny 2014/2015 Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim  i niepełnosprawnością ruchową Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim i niepełnosprawnością ruchową was… Zobacz więcej