Program zajęć rozwijających aktywność twórczą dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Cele ogólne: Wspieranie postawy twórczej uczniów. Angażowanie i rozwijanie osobowości uczniów. Dążenie do wychowywania ludzi twórczych.  Cele szczegółowe: Stymulowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej. Rozwijanie zdolności manualnych i konstrukcyjnych. Rozwijanie umiejętności… Zobacz więcej