Autyzm i zespół Aspergera – zestawienie objawów

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 lutego 2019 roku.

smutny chłopiec siedzi na podłodze

 

Autyzm Zespół Aspergera
Komunikacja
 • opóźnienie lub całkowity brak mowy,  kompensacja tej czynności  gestami
 • echolalia (powtarzanie dźwięków, wyrazów lub zdań wypowiedzianych przez kogoś)
 • brak opóźnienia w rozwoju mowy
 • dzieci mówią dużo, mają bogate słownictwo (często określani mianem „małych profesorów” )
 • w wieku kilku lat można zauważyć trudności w prowadzeniu dialogu (interesuje je to, co same mówią, nie zwracają uwagi na to, co ma do powiedzenia rozmówca)
 • brak umiejętności komunikacji pozawerbalnej (gesty, mimika)
 • narzucanie tematu rozmowy
Rozwój umysłowy
 • opóźniony
 • inteligencja dzieci obejmuje całą skalę pomiaru (niepełnosprawność intelektualna w różnym stopniu)
 • w normie lub ponadprzeciętny
Funkcjonowanie społeczne
 • niski lub bardzo niski poziom kompetencji społecznych
 • unikanie kontaktu z innymi
 • niedostrzeganie osób
 • dzieci próbują nawiązać interakcje z innymi, ale często robią to nieadekwatnie do sytuacji
 • nie rozumieją reguł społecznych
Emocje
 • brak empatii
 • brak rozumienia emocji i okazywania ich
 • chwiejność emocjonalna
 • chwiejność (labilność ) emocjonalna
 • niedojrzała empatia

 

Zachowania
 • dzieci domagają się niezmienności otoczenia
 • stereotypie np. ruchowe (trzepotanie rękoma, kołysanie ciałem itp.)

 

 • zamiłowanie do rutyny i rytuałów
 • domagają się niezmienności otoczenia
 • ograniczone zainteresowania (wręcz obsesyjne podchodzenie do swoich zainteresowań)
 • niezgrabność ruchowa (zaburzenia równowagi, sztywne poruszanie się, obniżone zdolności manualne)
Rozpoznanie
 • diagnoza do 3 roku życia
 • zdiagnozowanie następuje późno, najczęściej w związku z narastającymi problemami wychowawczymi

 

Opracowanie własne: mgr Agata Dejnarowicz

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz