Jak funkcjonują dzieci z zespołem Aspergera? – nowy kurs online

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 5 kwietnia 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym kursie doskonalącym na naszej platformie e-learningowej pt. Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży.

„Dziecko z zespołem Aspergera może przejawiać wiele objawów, które będą niepokoić lub nawet przerażać jego opiekunów. Jednak bliższe poznanie schorzenia, które dotknęło nasze dziecko, pozwoli na uzyskanie większej pewności siebie i możliwości podjęcia odpowiednich kroków”

A. Borkowska, B. Grotowska

 

 

Katarzyna Krzemińska – autorka szkolenia – przybliża specyfikę zaburzenia, jakim jest zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka – od najmłodszych lat życia do nastolatka. Pokazuje, jak funkcjonują dzieci z zespołem Aspergera w obszarze psychospołecznym oraz edukacyjnym. Oprócz części teoretycznej, kurs zawiera treści oparte na osobistych doświadczeniach Autorki – jako mamy, pedagoga specjalnego i animatora grupy wsparcia dla rodziców. Takie spojrzenie z kilku perspektyw sprzyja lepszemu zrozumieniu problemów dziecka i jego rodziny, a poprzez to, daje szanse na udzielenie odpowiedniego wsparcia.

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu, zwłaszcza do nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi zespołem Aspergera.

Kurs obejmuje 10 godzin realizowanych przez Internet. Z materiałami kursowymi można zapoznawać się w indywidualnym tempie i dogodnym dla każdego czasie. Podstawą zaliczenia jest test on‑line sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu, do wydrukowania w formacie PDF.

Tytuły modułów:

  • Zespół Aspergera w świetle literatury
  • Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera
  • Problemy pojawiające się na różnych etapach rozwoju dziecka
  • Radości i smutki okresu dojrzewania
  • Przykładowe formy terapii
  • Wspieranie rodziny

Treści kursu zawierają także wskazówki dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem (uczniem) na każdym etapie jego rozwoju. Dzieci z zespołem Aspergera pozostają dla nas wciąż nie do końca odkrytą tajemnicą. Ale to od nas – pedagogów – w dużym stopniu zależy jakość ich życia.

Na kurs możesz zapisać się tutaj

Autorką szkolenia jest Katarzyna Krzemińska – absolwentka takich kierunków jak m.in. wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci autystycznych, oligofrenopedagogika oraz logopedia. Jest mamą szesnastolatka z zespołem Aspergera. Pracuje jako pedagog specjalny z dziećmi i ich rodzinami, jest autorką wielu artykułów o zespole Aspergera, bierze udział w licznych konferencjach, współorganizuje grupę wsparcia dla rodziców.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz