Kolorowa wiosna – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 maja 2021 roku.

Temat: Kolorowa wiosna – rozwijanie procesów poznawczych.

Prowadzący:

Eliza Supińska

Uczeń:

xxx – klasa 4

Rodzaj zajęć:

rewalidacja indywidualna

Czas trwania:

60 minut

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności budowania zdań opisujących
 • Uwrażliwienie w zakresie odbioru bodźców sensorycznych (dotyk, zapach, wzrok, słuch)
 • Usprawnianie procesu analizy i syntezy wzrokowej
 • Szukanie oryginalnych rozwiązań plastycznych

Cele operacyjne – uczeń:

 • poda rozwiązanie zagadki związanej z aktualną porą roku
 • ułoży z rozsypanki literowej wyrażenie „kolorowa wiosna”
 • opowie, jak wyobraża sobie Panią Wiosnę
 • odpowie na pytania, tworząc opis słowny
 • uzupełni tekst z lukami podanym słownictwem
 • wykona pracę plastyczną – strój Pani Wiosny

Metody:

 • słowne: rozmowa, praca z tekstem
 • oglądowa: obserwacja
 • działań praktycznych
 • elementy metody behawioralnej

Formy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

wiersz „Pani Wiosna” – tekst własny, tekst z lukami, gra dydaktyczna „Łowimy literki”, ilustracje wiosennych krajobrazów, nagrania cd – piosenki: „Powitanie”, „Gimnastyka”, fragment koncertu skrzypcowego „Cztery pory roku” – „Wiosna”, A. Vivaldiego, materiał przyrodniczy (liście, źdźbła trawy, bratki, stokrotki, tulipany, wierzbowa gałązka z baziami), papierowe kwiaty, papierowy motyl, klej, plastelina, nożyczki, kartonowa sylweta Pani Wiosny

Przebieg zajęć

Część wstępna
 1. Powitanie przy piosence „Wszyscy są, witam Was”.
 2. Ustalenie zasad współpracy oraz systemu nagród za pracę na zajęciach (za wykonane zadanie punkt w postaci listka, po uzbieraniu odpowiedniej ilości listków, gra planszowa „Wyprawa do lasu”).
 3. Zapoznanie ucznia z celami zajęć.
 4. Wprowadzenie do tematu zajęć:
  • Odczytanie dziecku zagadki o wiośnie, zachęcanie do szukania poprawnej odpowiedzi.
  • Oglądanie ilustracji przedstawiających wiosenne krajobrazy. Rozmowa kierowana na temat „Jakie są kolory wiosny”?
  • Gra dydaktyczna – „Łowimy literki”. Uczeń „wyławia” poszczególne litery, tworząc z nich wyrażenie „Kolorowa wiosna”.
Część główna

1. Wyraziste odczytanie przez nauczyciela wiersza „Pani Wiosna”.

Pani Wiosna

Idzie do nas Wiosna, nasza piękna pani!

Jej suknia zielona, upstrzona listkami.

Z baziami gałązkę w ręku ma wierzbową.

A za pasem wonną, przylaszczkę liliową.

W drugiej dłoni Wiosna koszyk wielki niesie.

A w koszyku dary najpiękniejsze w świecie:

bratki, tulipany, stokrotki różowe, zieloną traweczkę i gałązki młode.

Na głowie Wiosenki wianek z kwiatków polnych.

Na ramieniu motyl o skrzydełkach złotych jak kwietniowe słońce.

Smukłą szyję Wiosny sznur korali zdobi, zrobiła je rankiem z tych bazi wierzbowych, co nad stawem rosną.

 Słonko mocno świeci, idzie piękna pani.

Uśmiechnięta, barwna łąki kolorami!

2. Rozmowa na temat utworu połączona z wyszukiwaniem odpowiednich fragmentów tekstu.

 • Jaka pora roku przedstawiona jest w wierszu i w jaki sposób?
 • Jak wyglądała Pani Wiosna?
 • W jaki sposób zachowywała się Pani Wiosna?

3. Zabawa dydaktyczna „Co Wiosna w koszu niesie?”.

Uczeń z zamkniętymi oczami wyciąga z kosza „wiosenne skarby” (liście, źdźbła trawy, wiosenne kwiaty: tulipany, stokrotki, bratki, przylaszczki, wierzbową gałązkę z baziami). Stara się odgadnąć, co wylosował.

4. Wykonanie stroju Pani Wiosny.

Uczeń na sylwecie z kartonu:

 • ozdabia suknię Pani Wiosny listkami
 • umieszcza za jej pasem fioletową przylaszczkę
 • układa wianek, przyklejając papierowe kwiaty i źdźbła trawy
 • wykonuje korale z wierzbowych bazi
 • do kosza Wiosny wkłada wiosenne dary – (liście, źdźbła trawy, zasuszone kwiaty)
 • w drugiej dłoni umieszcza gałązkę wierzbową z baziami
 • przykleja na sylwecie papierowego motyla.

W czasie pracy uczeń słucha fragmentu „Wiosna” z koncertu skrzypcowego „Cztery pory roku” A. Vivaldiego.

5. Ustne układanie opisu Pani Wiosny – wykorzystanie planu opisu zapisanego w formie pytań.

 • W co ubrana jest Pani Wiosna?
 • Z czego wykonana jest jej suknia?
 • Co Pani Wiosna trzyma w dłoni?
 • Jaki kwiat znajduje się za pasem Pani Wiosny?
 • Jakie dary Pani Wiosna niesie w koszu?
 • Co Pani Wiosna ma na głowie?
 • Jaki owad usiadł na ramieniu Wiosny?
 • Co zdobi jej szyję?
 • Jaka jest Pani Wiosna?

6. Zabawa ruchowa do piosenki „Gimnastyka”.

7. Pisemny opis Pani Wiosny – uzupełnianie tekstu z lukami podanym słownictwem. Odczytanie uzupełnionego tekstu.

Pani Wiosna ubrana jest w długą ….. uszytą z młodych, zielonych ….. Głowę jej zdobi ….. upleciony z wiosennych, pachnących …. i ….. Na jej szyi wiszą zrobione z bazi, szare ….. Na ramieniu Wiosny siedzi żółty ….. Pani Wiosna przynosi w swoim koszyku kolorowe kwiaty: ….., ….., ….. oraz gałązki z zielonymi ….. W drugiej dłoni dzierży wierzbową gałązkę z ….. Nasza Wiosna to kolorowa i piękna pani, pogodna i ……

Słownictwo: uśmiechnięta, listków, suknię, stokrotki, tulipany, bratki, kwiatów, trawy, wianek, korale, listkami, motylek, baziami.

Część końcowa
 1. Nagrodzenie ucznia za aktywność na zajęciach i doprowadzenie pracy do końca.
 2. Uporządkowanie stanowiska pracy. Pożegnanie.

Autor: Eliza Supińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz