Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS – DROGA DO SUKCESU Edukacja włączająca i efektywna terapia dzieci w spektrum autyzmu

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 4 maja 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji szkoleniowej organizowanej przez Fundację SYNAPSIS.

Termin: 27 maja 2023 r.

Forma: online

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 10.30 – Otwarcie konferencji

godz. 10.40-12.10 – Jak skutecznie wspomagać adaptację uczniów w spektrum autyzmu w szkole? Szkolny system inkluzji uczniów nieneurotypowych oparty o system logicznych konsekwencji R. Dreikursa i Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina. Wprowadzenie.

Dorota Rzepczyńska – mgr pedagogiki specjalnej, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie systemu logicznych konsekwencji wg modelu R. Dreikursa w jednej z dolnośląskich szkół, edukator nauczycieli i rodziców.

godz. 12.10-13.30 – Dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i sposobów pracy do potrzeb ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej. Teoria i praktyka.

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS.

godz. 13.30-13.50 – przerwa

godz. 13.50-14.50 – Jak wspierać uczniów w spektrum autyzmu w budowaniu relacji rówieśniczych w szkole?

Karolina Dyrda – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

godz. 14.50-15.30 – Jak tworzyć przyjazne środowisko w szkole dla dziecka w spektrum? Doświadczenia i różne perspektywy. Wsparcie terapeutyczne dziecka w czasie edukacji. Panel z udziałem prelegentów i przedstawicieli rodziców

godz. 15.30-15.45 – przerwa

godz. 15.45-16.45 – Jak tworzyć przyjazne środowisko dla osób w spektrum autyzmu? Strategie strukturalizacji i wspomaganego przekazu.

Aleksandra Duszczyk – pedagożka specjalna, arteterapeutka. Od 2010 roku związana z Fundacją SYNAPSIS, członkini Zespołu Diagnostycznego Dzieci i Młodzieży oraz Zespołu Trenerów. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, konsultacje dla rodziców oraz szkolenia dotyczące tematyki spektrum autyzmu.

godz. 16.45-17.30 – Jak samoregulacja terapeuty wpływa na efektywność pracy z osobą w spektrum autyzmu?

Renata Werpachowska – psycholog, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, coach, brainolog, ukończyła studia podyplomowe nauczycielskie i studia podyplomowe z” Porozumienie bez przemocy wg Marschalla B. Rosenberga”

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy


Patronat medialny:

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz