Na wiejskim podwórku – utrwalamy znajomość zwierząt – scenariusz zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 7 maja 2021 roku.

Temat zajęć: Na wiejskim podwórku – utrwalamy znajomość zwierząt mieszkających na wsi.

Uczestnicy zajęć:

grupa przedszkolna dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna, zespół Angelmana) w wieku 6-8 lat. Dzieci posługujące się mową werbalną w ograniczonym zakresie, posiłkujące się komunikacją wspomagającą AAC w postaci symboli PCS

Czas trwania zajęć:

zależnie od możliwości psychofizycznych dzieci (około 60 minut)

Cele główne:

  • Rozwijanie znajomości zwierząt mieszkających na wsi.
  • Rozwijanie umiejętności naśladowania mowy.
  • Kształtowanie umiejętności dopasowywania.
  • Rozwijanie znajomości symboli PCS.
  • Kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych.

Metody (za M. Kwiatowską):

czynne (metoda kierowania aktywnością, metoda samodzielnych doświadczeń), oglądowe (obserwacja i pokaz)

Formy zajęć:

zbiorowa, indywidualna w ramach grupy

Przebieg zajęć

CELE OPERACYJNEZADANIA DO REALIZACJIŚRODKI DYDAKTYCZNE
Dziecko:
– z uwagą ogląda prezentację multimedialną,
– rozpoznaje podstawowe zwierzęta wiejskie,
– podejmuje próbę nazywania obserwowanych na prezentacji zwierząt,
– podejmuje próbę naśladowania odgłosów obserwowanych na prezentacji zwierząt.
1. Nauczyciel wyświetla prezentację multimedialną, ukazującą zdjęcia zwierząt wiejskich, charakterystyczne dla nich odgłosy, nazwy oraz odpowiadające symbole PCS. Dzieci podążają za prezentacją, podejmując próbę nazywania wyświetlanych zwierząt oraz naśladowania wydawanych przez nie odgłosów.– komputer/tablet
– plik MP4 (załącznik nr 1) – prezentacja multimedialna „Co to za zwierzę?”
Dziecko:
– wycina obrazki z wizerunkami zwierząt,
– przykleja obrazki z wizerunkami zwierząt w odpowiednie miejsca na ilustracji podwórka wiejskiego.  
2. Nauczyciel rozdaje dzieciom ilustracje podwórka wiejskiego. Zadaniem dzieci jest wycięcie obrazków z wizerunkami zwierząt i przyklejenie ich w odpowiednich miejscach na ilustracji. Dzieci przy tym podejmują próbę nazywania każdego zwierzęcia i naśladowania jego odgłosu.– karta pracy – załącznik nr 2
– nożyczki
– klej
Dziecko:
– rozpoznaje zwierzęta wiejskie na ilustracji i symbolu,
– podejmuje próbę nazwania zwierzęcia,
– dopasowuje symbol PCS do odpowiadającej mu ilustracji,
– podejmuje próbę naśladowania ruchów, zachowania i odgłosów zwierząt wiejskich.
3. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy dydaktyczno-ruchowej. Przyczepia do tablicy na rzepy ilustracje kilku podstawowych zwierząt, mieszkających na wsi. Następnie, kolejno prezentuje dzieciom symbole PCS tych zwierząt. Zadaniem każdego dziecka jest próba nazwania zwierzęcia, dopasowanie symbolu do właściwej ilustracji oraz próba odegrania roli tego zwierzęcia (naśladowania ruchów i odgłosów).– tablica na rzepy/magnez
– zalaminowana karta pracy – załącznik nr 3 (symbole ze strony 3 wycięte i podklejone rzepami, puste pola w tabeli na kartach nr 1 i 2 – podklejone rzepami)
Dziecko:
– wodzi palcem po wyznaczonym śladzie,
– kreśli po wyznaczonym śladzie przy użyciu kredki/flamastra.  
4. Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy z ćwiczeniem grafomotorycznym. Zadaniem dzieci jest „zaprowadzenie” zwierząt do ich domów poprzez wodzenie palcem po wyznaczonym śladzie, a następnie próbę kreślenia po śladzie narzędziem pisarskim.– karta pracy – załącznik nr 4
– kredki/flamastry
Dziecko:
– współdziała z rówieśnikami w sytuacji zadaniowej,
– wykonuje odcisk dłoni/stopy,
– rozwija wyobraźnię twórczą.
5. Nauczyciel zaprasza dzieci do grupowej zabawy plastycznej. Rozkłada duży brystol na podłodze. Każde z dzieci wykonuje odcisk dłoni lub stopy (zgodnie z własnym wyborem). Następnie, używając dostępnych materiałów plastycznych, dekoruje odcisk w taki sposób, by powstało z niego wybrane zwierzątko wiejskie (dokleja oczka, uszy, nos, ogon itp. zgodnie z własną inwencją twórczą).– duży arkusz brystolu
– farby
– pędzle
– oczka kreatywne
– druciki kreatywne
– pomponiki
– pianka kreatywna
– bibuła
– itp.
Dziecko:
– prezentuje wykonaną przez siebie pracę plastyczną,
– odczuwa radość i satysfakcję z wykonanej pracy.
6. Nauczyciel dziękuje dzieciom za udział w zajęciach. Każde dziecko pokazuje wykonane przez siebie zwierzątko na grupowym plakacie. Grupa nagradza je brawami.– plakat grupowy z wykonanymi wizerunkami zwierząt wiejskich
Zalacznik-nr-1-Co-to-za-zwierze-Joanna-Kimbar

Pobierz prezentację

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Pobierz załącznik nr 4

Autor: Joanna Kimbar – oligofrenopedagog, nauczyciel – terapeuta – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz