Program Edukacyjno-Terapeutyczny na okres edukacji wczesnoszkolnej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 sierpnia 2017 roku.

Autor: Marzena Błachuta

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY DLA UCZNIA KLASY I A MIKOŁAJA

OKRES EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Rok szkolny 2015/2016

 

 

SPIS TREŚCI
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIECKU
2. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA
2.1 INTEGRACJA W KLASIE
2.2 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA RODZINNEGO
2.3 STAN ZDROWIA RODZICÓW I RODZEŃSTWA
3. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKA
4. CELE PROGRAMU
5. FORMY I METODY PRACY
6. ZAKRES DOSTOSOWAŃ
7. DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE
8. OCENA EFEKTYWNOŚCI UDZIELANEJ POMOCY

PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIECKU
IMIĘ I NAZWISKO  

Mikołaj* imię zmienione

DATA URODZENIA  

2008 r.

PRZEDSZKOLE/SZKOŁA/PLACÓWKA  

Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi w …

ODDZIAŁ/KLASA  

IA

DOKUMENTACJA  

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr: …

– diagnoza funkcjonalna z dnia …;

– opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

– obserwacja pedagogiczna;

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA

 Diagnoza: autyzm wczesnodziecięcy

Mikołaj jest dzieckiem, u którego zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy. Jest uczniem od września. Uczęszcza do klasy pierwszej integracyjnej. Pozostaje pod stałą opieką medyczną i terapeutyczną z uwagi na autyzm. Jego rozwój intelektualny kształtuje się na niskim poziomie i jest niespójny  w przebiegu poszczególnych funkcji poznawczych oraz nieharmonijny. Chłopak posiada bardzo szeroki zakres wiedzy o otaczającym świecie (dobra pamięć długotrwała). Doskonale rozumie sens słów i potrafi je definiować. Ma natomiast duże problemy w zakresie myślenia pojęciowego i abstrahowania. Mikołaj ma spore trudności z prostymi operacjami, a także przeliczaniem przedmiotów. Często nie rozumie kontekstu sytuacji społecznych i obowiązujących norm społeczno- moralnych, jak i związków przyczynowo- skutkowych.

Usprawnienia wymaga sprawność grafomotoryczna oraz sam chwyt narzędzia. Prace plastyczne dziecka są proste, schematyczne, ubogie w szczegóły oraz jednokolorowe. Mikołaj słabo radzi sobie z malowankami, kolorowankami, rysowaniem po śladzie czy szlaczkami litero podobnymi.

Opóźniony jest rozwój mowy chłopca. Wypowiada się on zdaniami i jego wypowiedzi są zrozumiałe dla otoczenia, ale ciągle ma on problem z budowaniem poprawnych zdań na dany temat. Zdarza się, że używa słów niewłaściwie. Rozumie polecenia i wchodzi w reakcje z nauczycielem, lecz jego motywacja jest chwilowa, a koncentracja uwagi na zdaniu bardzo krótka, łatwo ulega rozproszeniu. Mikołaj jest niedojrzały emocjonalnie, nie panuje nad swoimi emocjami, nie potrafi odraczać potrzeb. Ma trudności z usiedzeniem na miejscu, cechuje go nadruchliwość. Jest samodzielny w zakresie czynności samoobsługowych (sam się ubiera, rozbiera i korzysta z toalety).

Integracja w klasie

Dziecko ma problemy z nawiązywaniem pozytywnych relacji z rówieśnikami, zdarza się, że jest agresywny, często się izoluje, rzadko bawi się z dziećmi. Wymaga stałej obecności nauczyciela, jego pomocy, wsparcia i motywowania.

 Charakterystyka środowiska rodzinnego

Mikołaj jest członkiem rodziny wielopokoleniowej. Mieszka wraz z rodzicami, siostrą i dziadkami. Mama chłopca ma 33 lata, z zawodu jest księgową, natomiast ojciec Mikołaja ma 35 lat i wykonuje zawód planisty. Chłopiec urodził się jako drugie dziecko w rodzinie – ma starszą o 7 lat siostrę Alicję, której rozwój od urodzenia przebiega prawidłowo. Ala uczęszcza do 5 klasy Szkoły Podstawowej. Dziadkowie chłopca obecnie przebywają na emeryturze. Cieszą się dobrym zdrowiem i w miarę swoich możliwości pomagają w prowadzeniu domu i opiece nad wnukami. Starają się również finansowo wspierać rodzinę.

 a) Warunki socjalno-bytowe rodziny

Mikołaj mieszka razem z mamą, tatą, bratem i dziadkami w domu rodzinnym matki. Urodził się jako drugie dziecko w rodzinie – ma starszego o 2 lata brata, którego rozwój przebiegał prawidłowo. Sytuacja materialna rodziny jest dobra. Mikołaj ma własny pokój, w którym spędza najwięcej czasu bawiąc się samotnie. Wychowaniem dzieci zajmuje się matka, ponieważ jest osobą bezrobotną, ojciec pracuje jako planista w …

b)  Indywidualne warunki socjalne dziecka

Mikołaj ma własny pokój w pełni umeblowany i wyposażony. Spędza w nim bardzo dużo czasu. W pokoju chłopca znajdują się jego ulubione zabawki głównie samochody i roboty. Do szkoły chłopiec jest odwożony samochodem. Rodzice Mikołaja starają się zaspokajać jego potrzeby materialne. Chłopiec jest schludny i zadbany.

 c) Atmosfera i styl wychowania w rodzinie

Zarówno matka jak i ojciec chłopca są w pełni zaangażowani w wychowanie dzieci. W rodzinie panuje spokój, nie ma konfliktów. W wychowaniu dzieci uczestniczą również dziadkowie. Mikołaj jest bardzo przywiązany do matki, ponieważ spędza z nią bardzo dużo czasu. Ojciec natomiast więcej czasu spędza w pracy ze względu na zawód, który wykonuje. Rodzice deklarują chęć zapewnienia chłopcu wszelkiej pomocy w celu wyrównania braków rozwojowych i rozwijania jego potencjału.

Stan zdrowia rodziców i rodzeństwa

Stan zdrowia rodziców, siostry i dziadków jest dobry. Rzadko chorują, jedynie Ala jest alergikiem. Odczuwa dyskomfort w okresie wiosenno-letnim, kiedy jest wzmożone pylenie drzew. Nie przyjmuje na stałe żadnych leków. Wszyscy członkowie rodziny są pod stałą opieka lekarza rodzinnego.

a) Przebieg ciąży i porodu

Mikołaj przyszedł na świat siłami natury, w dziewiątym miesiącu. Matka chłopca miała wówczas 28 lat.  Chłopak był jej drugim dzieckiem. W czasie ciąży matka chłopca czuła się bardzo dobrze. Ciąża nie była zagrożona. Kobieta przez cały okres ciąży czuła się bardzo dobrze. Chłopiec ważył 3,200 g, a mierzył 55 cm. Budowa ciała dziecka była prawidłowa bez cech dysmorfii. W skali Apgar otrzymał 9 pkt. Mikołaj był karmiony piersią.

– Klimat psychofizyczny w jakim funkcjonowała przyszła matka – w czasie ciąży matka chłopca czuła się bardzo dobrze. Ciąża nie była zagrożona. Kobieta do 7 miesiąca ciąży była aktywna zawodowo.

– Opieka specjalistyczna lub inna w okresie ciąży przyszłej matki – matka od początku ciąży pozostawała pod stałą opieką ginekologa. Systematycznie poddawała się badaniom kontrolnym. Zdrowo się odżywiała. Rodzice uczęszczali do szkoły rodzenia.

– Przebieg ciąży i połogu – Mikołaj przyszedł na świat siłami natury, w dziewiątym miesiącu. Matka chłopca miała wówczas 28 lat. Chłopiec ważył 3,200 g, a mierzył 55cm. Budowa ciała dziecka była prawidłowa bez cech dysmorfii. W skali Apgar otrzymał 8 pkt. Mikołaj był karmiony piersią do 6 miesiąca życia. Po 6 miesiącu ze względu na konieczność powrotu matki do pracy chłopiec był karmiony butelką. Połóg przebiegał prawidłowo. Matka szybko wróciła do stanu z przed ciąży.

 

Pobierz cały materiał

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz