Nasze emocje – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia kl. IV ze spektrum autyzmu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 maja 2022 roku.

Temat zajęć: Nasze emocje – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania poszczególnych uczuć i emocji
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz modelowanie pozytywnych postaw społecznych
 • motywowanie ucznia do samodzielnej pracy i doprowadzenia zadań do końca

Cele szczegółowe – uczeń:

 • poprawnie rozpoznaje i nazywa emocje
 • uważnie słucha czytany tekst
 • podaje przykładowe strategie rozwiązywania problemów i potrafi uzasadnić swoje wybory
 • potrafi wskazać, jakie emocje towarzyszyły mu w trakcie zajęć

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • obrazki z twarzami wyrażającymi emocje
 • karty z ilustracjami przedstawiającymi różne sytuacje społeczne
 • fragment tekstu „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” Renaty Piątkowskiej (załącznik nr 1)
 • karta pracy „Dokończ zdanie” (załącznik nr 2)

Przebieg zajęć:

1. Powitanie i wprowadzenie do tematu zajęć.

2. Ćwiczenie 1 – Rozpoznawanie uczuć.

Nauczyciel pokazuje ilustracje z twarzami przedstawiającymi emocje, kładzie je na stoliku. Uczeń rozpoznaje poszczególne stany emocjonalne i prawidłowo je nazywa. Nauczyciel kieruje rozmowę w taki sposób, aby zwrócić uwagę na to, iż niektóre z tych emocji są przyjemne, a inne nieprzyjemne. Prosi ucznia o dokonanie takiego podziału. Na koniec ćwiczenia nauczyciel prosi ucznia, aby wybrał obrazek, który najlepiej prezentuje jego dzisiejsze samopoczucie. 

3. Ćwiczenie 2.

Nauczyciel prezentuje karty z ilustracjami przedstawiającymi sytuacje społeczne. Początkowa sam opisuje, co mogło się wydarzyć w sytuacji na ilustracji, następnie prosi ucznia, aby wskazał, jakie emocje mogą towarzyszyć osobom będącym na ilustracji w opisanej przez nauczyciela sytuacji. W dalszej części ćwiczenia nauczyciel prosi ucznia, aby sam wybrał kartę, opisał, co się wydarzyło na ilustracji i wskazał emocje towarzyszące postaciom.

4. Ćwiczenie 3 – praca z tekstem.

Nauczyciel czyta głośno tekst i omawia go wspólnie z uczniem. Zadaje pytania:

 • Jak miał na imię główny bohater?
 • Jaka sytuacja mu się przytrafiła?
 • Na kim Łukasz zawiódł się najbardziej i jak się mógł wtedy czuć?
 • Co mogłoby pomóc Łukaszowi, który czuje się źle z powodu zachowania przyjaciela?
 • Czy znasz przysłowie „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”? i co ono według Ciebie oznacza?

5. Ćwiczenie 4 – Karta pracy.

Uczeń otrzymuje kartę pracy i jego zadaniem jest samodzielne jej wypełnienie. Po ukończeniu zadania uczeń odczytuje uzupełnione zdania na głos.

6. Podsumowanie zajęć.

Nauczyciel wspólnie z uczniem omawia zajęcia. Na koniec nauczyciel ponownie prosi ucznia, aby wyraził swoje aktualne emocje, tym razem przy użyciu mimiki twarzy.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Sabina Pieczyńska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz