Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – Ja w środowisku społecznym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 marca 2021 roku.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych, II etap edukacyjny, 60 minut

Temat: Ja w środowisku społecznym – współpraca i funkcjonowanie w grupie, prawidłowa komunikacja z otoczeniem.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

Cele szczegółowe – uczeń:

 • umie określić, czym jest współpraca oraz współpraca w grupie
 • potrafi wymienić zasady współpracy w grupie
 • rozwija umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej
 • ćwiczy praktyczne umiejętności społeczne

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • burza mózgów
 • test niedokończonych zdań
 • pogadanka
 • dyskusja
 • gra

Środki dydaktyczne:

 • tablica
 • kreda
 • karty pracy
 • długopis
 • arkusze z opisem sytuacji społecznych
 • gra – Sytuacje społeczne w praktyce

Przebieg zajęć

1. Powitanie – rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu w języku ucznia:

„Uczę się współpracować w grupie”.

2. Burza mózgów – nauczyciel zapisuje na tablicy kolejno pojęcia „współpraca” i „współpraca w grupie”, uczeń wymienia, co kojarzy mu się z tymi słowami. Uczeń tworzy ustnie definicję słowa „współpraca w grupie”.

3. Mini pogadanka – nauczyciel wyjaśnia uczniowi, na czym polega współpraca w grupie. Podczas pogadanki kładzie na stole przed uczniem kartki z najważniejszymi słowami, jakie uczeń powinien zapamiętać.

4. Test niedokończonych zdań – uczeń na podstawie pogadanki oraz własnych doświadczeń i osądów, dokańcza zdania, tworząc tym samym kodeks skutecznej współpracy.

5. W grupie społecznej – nauczyciel omawia z uczniem przykładową sytuację społeczną dotyczącą współpracy w grupie i zadaje uczniowi pytania do sytuacji, zadaniem ucznia jest odpowiednio zareagować na przedstawione sytuacje.

6. Sytuacje społeczne w praktyce – gra gracze losują opis przykładowych sytuacji społecznych i odpowiadają na pytania. Jeśli udzielą prawidłowej odpowiedzi, to zostawiają kartę z pytaniem dla siebie. Wygrywa osoba, której uda się zgromadzić jak najwięcej kart.

7. Do przemyślenia na kolejne zajęcia – DLACZEGO NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W GRUPIE JEST BARDZO WAŻNE?

8. Podsumowanie i omówienie zajęć, pytania do ucznia:

Co podobało Ci się w zajęciach, co Ci się nie podobało?

Załączniki

Zadanie 3.

Na samym początku pracy w grupie należy wybrać lidera, czyli osobę, która będzie przedstawicielem całej grupy, a także przydzielić każdemu zadania. Czasami zdarza się, że to nauczyciel wybiera lidera, a czasami to członkowie grupy podejmują taką decyzję.

Podczas pracy w grupie należy słuchać tego, co mają do powiedzenia inni. Pracując w grupie należy być aktywnym i angażować się w pracę, ale też zachęcać innych, szczególnie małomównych członków grupy, do przedstawiania własnych poglądów. Praca w grupie powinna być sprawiedliwa, a zadania rozłożone po równo dla wszystkich członków. Kiedy pracuje się w grupie, nie powinno się rywalizować z innymi członkami grupy. Każdy z członków grupy powinien sobie wzajemnie pomagać i być dla siebie życzliwym. Członkowie grupy powinni się wzajemnie szanować i wykazywać wobec siebie postawę asertywną. Podczas pracy nad projektem powinno się być skupionym na wykonaniu zadania – żarty i rozmowy dotyczące innych tematów, trzeba odłożyć na później, po zakończeniu pracy.  

Pytania kontrolne do ucznia: Kim jest lider? Czym jest asertywność? (nawiązanie do minionych zajęć)

LIDER  

PRZYDZIAŁ ZADAŃ

WZAJEMNE SŁUCHANIE

ZAANGAŻOWANIE

AKTYWNOŚĆ

SPRAWIDLIWOŚĆ

SZACUNEK

POSTAWA ASERTYWNA

SKUPIENIE NA ZADANIU

Zadanie 4.

KODEKS SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY

Pracę w grupie zaczyna się od …..

Pracując w grupie należy …..

Kiedy pracuję w grupie powinienem …..

Podczas współpracy z innymi nie należy …..

Podczas współpracy w grupie nie powinienem ……

Współpraca w grupie jest sprawiedliwa kiedy ……

Członkowie grupy powinni wykazywać się postawą ……

Podczas pracy nad projektem należy skupiać się na …..

Zadanie 5.  

Adam wraz z 3 kolegami z klasy umówił się w domu jednego z nich, aby zrobić projekt z biologii. Ich zadaniem jest stworzenie prezentacji oraz plakatu, dotyczącego choroby, jaką jest angina. Kiedy Adam pojawia się w domu kolegi, chce zacząć współpracę, jednak nikt z jego kolegów nie jest chętny do rozpoczęcia pracy. Marek sprawdza coś na telefonie, Paweł gra w grę, a Staś siedzi i nic nie mówi.

Co Adam może powiedzieć swoim kolegom w takiej sytuacji?

Po krótkiej rozmowie chłopcy w końcu biorą się do pracy, ale między kolegami dochodzi do sprzeczki. Marek kłóci się z Pawłem, ponieważ ten przekrzykuje go i nie słucha tego, co ma do powiedzenia Marek.

Czy Paweł wykazuje się wobec Marka szacunkiem?

Jak Adam lub Staś mogą zareagować i co powiedzieć, aby naprawić sytuację?

Chłopcom w końcu udało się dojść do porozumienia i rozdzielili między sobą pracę w sposób sprawiedliwy. Jednak tylko trzech z nich pracuje, a Marek nadal sprawdza coś na telefonie.

Czy to jest sprawiedliwa współpraca?

Co można powiedzieć w takiej sytuacji Markowi, aby zachować się asertywnie?

Marek zaangażował się we wspólną pracę, jednak chłopcy po jakimś czasie zaczynają między sobą żartować i rozmawiać na temat najnowszej gry komputerowej. Niestety nie udaje im się skończyć pracy, zrobiło się późno i muszą już iść do domu, a projekt jest zadany na następny dzień.

Dlaczego chłopcom nie udało się dokończyć projektu?

Co powinni zrobić inaczej, aby ich współpraca była bardziej efektywna?

Zadanie 6.

Pytania do gry:

 1. W Twojej klasie pojawia się nowy uczeń, wychowawczyni prosi Cię, abyś się nim zaopiekował w pierwszych dniach szkoły. Co zrobisz w tej sytuacji?
 2. Chłopcy z innej klasy śmieją się z Twojego kolegi podczas przerwy. Co im powiesz w tej sytuacji?
 3. Podczas nauki zdalnej, orientujesz się po lekcji, że nie wiesz, jaka jest praca domowa z matematyki. Nauczyciel jest nieobecny na czacie, więc nie możesz go o to zapytać. Co zrobisz w tej sytuacji?
 4. Chcesz zaprosić kolegów z klasy na swoje urodziny. Mama prosi Cię, abyś do nich zadzwonił. Co powiesz im przez telefon?
 5. Jeździsz na rowerze w pobliżu swojego domu, nagle zauważasz, że na ulicy leży nieprzytomna kobieta, więc musisz wezwać pogotowie. Wykręcasz numer 999, co należy powiedzieć do dyspozytora?
 6. Ponieważ zbliża się koniec roku szkolnego, powinieneś oddać książkę do szkolnej biblioteki, jednak okazało się, że ją zgubiłeś. Idziesz do biblioteki, aby zgłosić to nauczycielowi, co mówisz?
 7. Zapomniałeś przesłać nauczycielowi chemii pracę w terminie. Musisz napisać do niego wiadomość z przeprosinami i dołączyć do niej pracę. Co piszesz?
 8. Podczas wycieczki szkolnej przypadkowo odłączyłeś się od grupy, nie wiesz gdzie jest Twoja klasa i nauczyciele, nie masz przy sobie telefonu. Co możesz zrobić w tej sytuacji?
 9. Twoi rodzice zapisują Cię na trening piłki nożnej. Jak się zachowasz i co powiesz nowym kolegom podczas pierwszego spotkania?
 10. Na lekcji historii nauczyciel dzieli klasę na grupy. Musicie wykonać prezentację dotyczącą II Wojny Światowej. Okazuje się, że w swojej grupie to Ty masz być liderem. Jak rozpoczniesz współpracę z grupą?

Autor: Marta Gągol – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz