Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje społeczne dla uczniów klas IV-VIII z zespołem Aspergera

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 maja 2023 roku.

Temat: Przedstawiamy się innym.

Cel główny:

 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego i właściwego przedstawiania się innym ludziom.

Cele operacyjne:

 • uczeń doskonali umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych;
 • uczeń doskonali umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresującej;
 • uczeń rozwija umiejętność uważnego słuchania;
 • uczeń rozwija umiejętność właściwego zadawania pytań.

Metody pracy:

 • metoda słowna (mini wykład)
 • metoda praktyczna (scenki)

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy
 • film edukacyjny

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • w parach
 • indywidualna

Przebieg zajęć:

 1. Zajęcia rozpoczynają się od przywitania z uczniami. Zostają oni poproszeni, aby stanęli w kole i  przedstawili w sposób niewerbalny (mimiką lub gestem) swój nastrój. Pozostali uczestnicy starają się rozpoznać jaka emocja towarzyszy danej osobie.
 2. Mini wykład na temat tego, jak ważna jest umiejętność właściwego przedstawiania się innym osobom (załącznik nr 1).
 3. Przedstawienie uczniom krótkiego filmu pt. “Przedstawianie się innym”.
  https://youtu.be/0VAN-AuZCaY
  Omówienie wraz z uczniami obejrzanego filmu.
 4. Łączymy uczniów w pary. Zadaniem jest przygotowanie i odegranie scenki, w której przedstawiają się sobie i przeprowadzają krótką rozmowę.
 5. Uczniowie siadają w kole. Po kolei udzielają odpowiedzi na pytania:
 • Jak czułaś/łeś się, gdy miałaś/łeś się przedstawić?
 • Jakie towarzyszyły Ci emocje w czasie odgrywania scenki?
 • Co było dla Ciebie najtrudniejsze w czasie odegrania scenki?
 1. Każdy z uczniów otrzymuje kartę pracy, na której znajdują się niedokończone zdania. Zdania dotyczą obejrzanego wcześniej filmu. Zadaniem dziecka jest dokończyć wybrane zdanie na głos (załącznik nr 2).
 2. Na zakończenie zajęć prowadzący rozkłada przed uczniami karteczki z nazwami emocji (radość, smutek, zadowolenie, strach, przerażenie, zakłopotanie, lęk) i prosi, aby każdy uczeń po kolei wybrał kartkę z emocją, która towarzyszyła mu w czasie zajęć i krótko uzasadnił swój wybór (załącznik nr 3).
 3. Zakończenie zajęć, podziękowanie za udział  i pożegnanie z uczniami.

Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje społeczne opracowała: Monika Matysiewicz – Czytelniczka Portalu


Załącznik nr 1

Komunikacja z innymi ludźmi jest bardzo ważną umiejętnością. Dzięki niej porozumiewamy się z innymi ludźmi, zdobywamy znajomych i przyjaciół. Komunikacja z innymi jest niezbędna w domu, szkole, sklepie, pracy.

Informacje możemy przekazywać w sposób werbalny (słownie) i niewerbalnie (mimika i gest). Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z kimś, kogo dopiero poznaliśmy, musimy nauczyć się przedstawiać.

Załącznik nr 2

 1. Zanim powiem moje imię powinienem………………………
 1. Przedstawiając się muszę mówić……………………………
 1. Na zakończenie rozmowy powiedz…………………………..
 1. Podając rękę należy pamiętać……………………………….

Załącznik nr 3.

RADOŚĆ  

SMUTEK                

ZADOWOLENIE  

STRACH

PRZERAŻENIE

ZAKŁOPOTANIE

LĘK

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz