Scenariusz zajęć zdalnych TUS z uczniem z zespołem Aspergera – klasa 3 SP

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 grudnia 2020 roku.

Rozmowa wprowadzająca z uczniem

Cel: Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, rozwijanie sprawności werbalnej.

Przykładowe pytania: Jak Ci minął dzień, co ciekawego się przydarzyło, jak radzisz sobie z nauczaniem zdalnym? Co dobrego Cię spotkało? Czy pamiętasz, co robiliśmy na ostatnich zajęciach? Czego się na nich nauczyłeś?

Zad.1.

Cel: Ćwiczenie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich uczuć, rozwijanie pozytywnej samooceny i wyrażania siebie. Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy.

Polecenie do ucznia.

Przygotuj dowolną kartkę papieru i ołówek. Odrysuj swoją dłoń na kartce, a następnie wytnij ją (dajemy uczniowi czas na wykonanie, możemy też go instruować). Na każdym odrysowanym palcu wpisz jedną dobrą/miłą/pozytywną rzecz lub sytuację, która spotkała Cię w tym dniu lub w tygodniu poprzednim.

Omawiamy z uczniem wypisane przez niego propozycje, możemy zapytać, jakie emocje towarzyszyły uczniowi w czasie tych zdarzeń, a następnie prosimy, aby po skończonych zajęciach powiesił wyciętą dłoń w swoim pokoju, w widocznym miejscu. Możemy, jako zadanie domowe, poprosić ucznia, aby pokolorował dłoń wybranymi przez siebie, ulubionymi kolorami.

Zad. 2. 

Cel: Doskonalenie koncentracji i umiejętności rozpoznawania emocji.

Wejdź na link, ułóż puzzle i dopasuj emocje (przesyłamy uczniowi link na czat Teams) https://learningapps.org/12094481

Zad. 3.

Cel: Rozwijanie umiejętności społecznych – radzenie sobie w trudnych sytuacjach, poznawanie zasad społecznych, modelowanie zachowań pożądanych.

Zapraszamy ucznia do wysłuchania opowiadania. Posłuchaj opowiadania „Nie rozmawiaj z nieznajomym” M. Strzałkowskiej i odpowiedz na pytania zadane przez nauczyciela. Czytamy uczniowi opowiadanie lub wykonujemy zdjęcia stron i przesyłamy. Link z nagraniem głosowym do książeczki znajduje się pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=IW7EV0JtAVk

Omawiamy z uczniem przeczytaną historyjkę, aby sprawdzić jego zrozumienie.

Podsumowanie zajęć.

Cel: Pozytywne wzmacnianie zachowań pożądanych, nagradzanie ucznia za aktywną pracę i umiejętność słuchania, wzrost samooceny.

Chwalimy ucznia za dobrą pracę (wesoła buźka lub łapką w górę na czacie). Uczeń także może ocenić zajęcia poprzez wstawienie odpowiedniego emotikona na czacie pod zajęciami (np. 🙂 🙂 – zajęcia fajne, 🙂 – zajęcia takie sobie, 🙁 – zajęcia nieinteresujące/nieprzydatne).

Powodzenia!

Środki dydaktyczne:
  1. Nie rozmawiaj z nieznajomym, Małgorzata Strzałkowska, Wyd. Kolekcja HACHETTE, 2009 r. – seria ABC… uczę się! –  screeny i nagranie – Magdalena Rak
  2. Platforma Learning Apps
  3. Pomysł na ćwiczenie z dłonią – własny

Scenariusz zajęć zdalnych TUS opracowała: Magdalena Rak – pedagog specjalny – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz