Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć dla dzieci w przedszkolu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 maja 2019 roku.

Niebieskie balony

Scenariusz zajęć dla dzieci 6 letnich z okazji obchodów
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu „Pokaż mi swój świat”

Cele ogólne:

1. Zapoznanie dzieci z pojęciem „autyzm”, charakterystycznymi cechami jakie występują u osób z tym zaburzeniem.

2. Rozbudzenie tolerancji wobec rówieśników, którzy inaczej rozwijają się i dostrzegają świat.

Cele szczegółowe – dzieci:

  • potrafią powiedzieć czym jest autyzm
  • potrafią określić jakimi cechami charakteryzuje się osoba autystyczna
  • wiedzą w jaki sposób można pomóc w codziennych sytuacjach koledze z autyzmem (mówienie wyraźniej i zwracanie się bezpośrednio, nierobienie niepotrzebnego hałasu w sali, nienaleganie na wspólną zabawę)
  • potrafią uszanować odmienny sposób uczestniczenia w zabawie, zajęciach, zachowania, przyzwyczajenia swoich autystycznych kolegów, a także dostrzec u nich nieprzeciętne umiejętności.

Metody:

  • słowna – wyjaśnianie, rozmowa
  • praktycznego działania
  • twórczego myślenia
  • audiowizualna
  • zabawa

Formy pracy:

grupowa

Środki dydaktyczne:

dzwonki, kołatka, marakasy, telefon, szeleszczący papier, latarka, mały pluszowy miś, tekturowe pudełko, gazety, niebieskie balony, niebieskie papierowe motylki, film animowany „Akademia specjalistów”, płyta z dowolna muzyką taneczną, magnetofon

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel wprowadza dzieci w temat zajęć; informuje o dniu 2 kwietnia i ważnych obchodach, jakie w ten dzień przypadają.

2. Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel rozdaje wybranym dzieciom instrumenty muzyczne (dzwonek, kołatkę, marakasy), szeleszczący papier, włączoną latarkę, a sam po chwili włącza muzykę w telefonie. Na sygnał nauczyciela dzieci posiadające rozdane przedmioty zaczynają na nich „grać”. Dziecko, które trzyma latarkę, ma za zadanie świecić energicznym ruchem po sali.

Następnie nauczyciel pyta ochotników, jak czuli się w takiej sytuacji, czy było to dla nich przyjemne, czy mogliby w takich warunkach przebywać przez większość czasu w ciągu dnia. Nauczyciel podsumowuje cel powyższego ćwiczenia oraz przedstawia dzieciom, jak w takiej sytuacji czuje się osoba z autyzmem.

3. Miś w pudełku.

Nauczyciel stawia na stoliku tekturowe pudełko. Prosi jedno dziecko na ochotnika, aby otworzyło pudełko i rozpakowało zawartość. Nauczyciel pokazuje wszystkim, iż w środku był mały miś. Porównuje zapakowanego misia do osoby z autyzmem. Osoba cierpiąca na autyzm jest też w pewnym stopniu ”zapakowana”, żyje w swoim świecie. Naszym zadaniem jest wspierać takie osoby, szanować ich spojrzenie i funkcjonowanie w świecie. Nauczyciel pyta dzieci o propozycje wparcia dla ich autystycznych kolegów.

4. Projekcja filmu ”Akademia specjalistów” (film dostępny na Youtube). Krótka rozmowa na temat filmu.

5. Wspólna zabawa –  duet balonowy. Dzieci dobierają się w pary. Nauczyciel rozdaje każdej parze niebieski balon. Zadaniem uczestników jest taniec z umieszczonym balonem miedzy poszczególnymi dziećmi w parze. Zwycięzcą jest ta para, która najdłużej utrzyma balon w tańcu.

6. Zakończenie i podsumowanie zajęć. Rozdanie dzieciom niebieskich motylków.

Autor: Katarzyna Wrońska

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz