Zabawa integrująca grupę – Czy moja postać jest taka sama?

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 stycznia 2022 roku.

Temat zabawy: Czy moja postać jest taka sama?

Zajęcia integrujące grupę, w której jest uczeń z zespołem Aspergera.

Cel główny:

 • stworzenie dziecku z autyzmem możliwości nawiązania pozytywnych relacji z rówieśnikami i nauczycielem oraz uczenie się naśladowania innych

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności naśladowania ruchu
 • wyzwolenie chęci do działania
 • wykształcenie motywacji do współdziałania i przejawiania własnej inicjatywy
 • nawiązanie więzi emocjonalnej z rówieśnikami

Metody pracy:

aktywizujące, ekspresja ruchowa i plastyczna, naśladowcza

Formy pracy:

praca z całą grupą

Środku dydaktyczne:

farby plakatowe lub farby do malowania palcami, arkusze papieru szarego, fartuchy ochronne, folia ochronna

Miejsce zabawy:

Niezwykle istotne jest to, aby miejsce gwarantowało dziecku z autyzmem poczucie bezpieczeństwa. Najlepiej, jeśli miejsce to będzie dobrze znane i lubiane przez dziecko. Pomieszczenie musi być zaaranżowane w taki sposób, aby wspomagać koncentrację uwagi, nie rozpraszać zbyt dużą liczbą bodźców.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie dzieci przez prowadzącego poprzez podanie ręki i głośne wypowiedzenie ich imion.
 2. Omówienie sposobu wykonania zabawy, nanoszenia farby, sposobu rozprowadzenia jej na papierze oraz sposobu poruszania się dzieci.
 3. Prowadzący rozkłada na stołach tyle arkuszy papieru, ile jest dzieci. Dzieci stoją przy arkuszach wokół stołu. Prowadzący wydaje polecenia. Rysuje palcami tułów postaci i prosi, aby dzieci starały się narysować tak samo na swoich arkuszach. Następnie dzieci przesuwają się o jedno miejsce zgodnie ze wskazówkami zegara i rysują kolejne części ciała postaci pamiętając, aby starać się odzwierciedlić jak najwierniej prowadzącego. Każda kolejna część ciała postaci poprzedzona jest przesunięciem się dzieci o jedno miejsce. Każde prawidłowo wykonane zadanie nagradzane jest pochwałą słowną. Jeżeli dziecko z autyzmem ma trudność z wykonaniem zadania, prowadzący wspiera je podpowiedzią wzrokową lub werbalną.
 4. Podsumowanie zabawy, pochwalenie za aktywny udział w zabawie, eksponowanie prac na tablicy.
 5. Prace porządkowe z udziałem dzieci.
 6. Pożegnanie dzieci.

Autor: Przemysław Woźniak – Czytelnik Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz