Jak pracować z dzieckiem z afazją?

Autor: Administrator portalu
Opublikowano: 5 stycznia 2021 roku.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zaburzenia, jakim jest afazja, wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem/uczniem z afazją

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed