Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka

Autor: Administrator portalu
Opublikowano: 13 lipca 2019 roku.

Moduł I Co to jest autyzm?
Moduł II Rozpoznawanie zachowań autystycznych
Moduł III Dziecko z autyzmem w środowisku szkolnym
Moduł IV Komunikacja dziecka autystycznego
Moduł V Metody pracy z dzieckiem autystycznym
Moduł VI Wspieranie rodziny

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed