Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa

Autor: Administrator portalu
Opublikowano: 13 lipca 2019 roku.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności do dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed