Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole

Autor: Administrator portalu
Opublikowano: 13 lipca 2019 roku.

Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Dowiedzą się, w jaki sposób planować i prowadzić pracę wychowawczą ze sprawcami przemocy, jej ofiarami, świadkami.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed