Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży

Autor: Administrator portalu
Opublikowano: 13 lipca 2019 roku.

Moduł I – Zespół Aspergera w świetle literatury
Moduł II – Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera
Moduł III – Problemy pojawiające się na różnych etapach rozwoju dziecka
Moduł IV – Radości i smutki okresu dojrzewania
Moduł V – Przykładowe formy terapii
Moduł VI – Wspieranie rodziny

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed