Indywidualny program zajęć

Indywidualny program zajęć został opracowany dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego. Program jest przewidziany do realizacji podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.   Indywidualny program zajęć… Zobacz więcej

Przykładowy IPET dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Podstawowym dokumentem szkolnym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Opracowuje go zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i… Zobacz więcej