Scenariusz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Stymulacja polisensoryczna zmysłu dotyku, słuchu i wzroku

  Temat: Stymulacja polisensoryczna zmysłu dotyku, słuchu i wzroku.   Miejsce: Zespół rewalidacyjno – wychowawczy Prowadząca: Monika Rakuś Czas trwania zajęć: 60 minut. Cele główne: kształtowanie poczucia pozytywnej sprawczości i… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 TEMAT: Stymulacja polisensoryczna w letnim „Porannym kręgu”.   Miejsce: sala zajęć zespołu rewalidacyjno – wychowawczego Prowadząca: Monika Rakuś Czas trwania zajęć: 60 minut Cele główne: wprowadzenie podstawowych symboli, charakterystycznych dla lata:… Zobacz więcej

Stymulowanie percepcji słuchowej – scenariusz grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  Temat zajęć: Stymulowanie percepcji słuchowej. Data: 01.06.2017r. Czas trwania: 1 godzina zegarowa Miejsce zajęć: sala lekcyjna Osoba prowadząca: Renata Oszust   Cele główne: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz procesów słuchowych;… Zobacz więcej

Szkolny konkurs z wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

    Autor: Aleksandra Sało Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli Szkolny konkurs z wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu… Zobacz więcej

Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

  Imię i nazwisko ucznia – *** Wiek – 16 lat TREŚCI PROGRAMOWE Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową: ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacanie słownika kształtowanie wrażliwości słuchowej różnicowanie dźwięków odtwarzanie rożnych… Zobacz więcej

Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Imię i nazwisko ucznia – ******* Uczeń z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym, 12 lat   TREŚCI PROGRAMOWE Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową: zagadki- dobieranie odpowiedzi rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w… Zobacz więcej

Konspekt zajęć dla dzieci głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

Zmysł dotyku - stokrotki położone na ręce dziecka

Tytuł: „Doświadczam nowych wrażeń” – stymulacja zmysłu smaku, dotyku i zapachu za pomocą zróżnicowanych bodźców. Cele: Rozbudzanie czucia powierzchniowego i czucia głębokiego Rozwijanie komunikacji pozawerbalnej (za pomocą mowy ciała, języka… Zobacz więcej