Rehabilitacja ruchowa – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowaczych, rehabilitacja ruchowa, lekcja otwarta Temat: Wykorzystanie metod kinezyterapeutycznych w rehabilitacji ruchowej dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Cel główny zajęć otwartych: Zapoznanie nauczycieli ze sposobami wykorzystania metod kinezyterapeutycznych… Zobacz więcej

„Młodzi Sportowcy” – program dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, który motywuje pozytywnie

Program „Młodzi Sportowcy” wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-7 lat oraz ich rodziny w Świat Olimpiad Specjalnych. Jest to uniwersalny program gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci,… Zobacz więcej

Świat widziany oczami dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Przystępując do pisania tego artykułu, długo zastanawiałam się, jak go rozpocząć. W głowie kłębiły się różne myśli, rozważania nad sposobem przekazu tego, o czym chciałabym Państwu powiedzieć. Sam temat jest dla… Zobacz więcej

Stymulacja polisensoryczna – istotny element w rozwoju dziecka

Stymulacja polisensoryczna to poznawanie świata wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem, dotykiem. Badając otoczenie za pośrednictwem tych zmysłów, pobudzamy naszą ciekawość, kształtujemy wyobrażenie o najbliższym otoczeniu, poznajemy i doświadczamy rzeczy,… Zobacz więcej

Plan zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Plan zajęć rewalidacyjnych został opracowany dla ucznia klasy V SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Cele i sposoby oddziaływań rewalidacyjnych opracowano na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem oddziaływań rewalidacyjnych… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć plastycznych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz zajęć plastycznych z elementami stymulacji polisensorycznej w oparciu o wiersz własnego autorstwa pt. Lokomotywa Czas trwania: ok. 40-45 minut Cele główne: rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dziecka, budowanie atmosfery… Zobacz więcej