Stany Zjednoczone w drugiej połowie XIX wieku – konspekt lekcji w szkole specjalnej

Poziom kształcenia: szkoła podstawowa specjalna, 7 klasa CELE OGÓLNE  Cele poznawcze Zapoznanie uczniów z rozwojem terytorialnym Stanów Zjednoczonych oraz jego konsekwencjami. Przedstawienie definicji pojęć: wojna secesyjna, wojna domowa, rezerwat, Unia, Konfederaci…. Zobacz więcej

Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy szóstej

Program wychowawczo-profilaktyczny  dla klasy VI b Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 Cele wychowawcze: integrowanie zespołu klasowego rozwijanie umiejętności nazywania własnych stanów emocjonalnych poszerzanie wiedzy na temat społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie… Zobacz więcej

W marcu jak w garncu – scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego

Scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego dla klasy pierwszej Temat: W marcu jak w garncu? 2 x 45 minut Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności wypowiedzi ustnej. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć twórczych – Dzień słonecznego promienia

Scenariusz zajęć twórczych zintegrowanych dla klas II-III Temat zajęć: DZIEŃ SŁONECZNEGO PROMIENIA Cele ogólne: stymulowanie wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, a w szczególności wyobraźni plastycznej, spostrzegawczości, aktywności twórczej wspomaganie dziecka w… Zobacz więcej