Stany Zjednoczone w drugiej połowie XIX wieku – konspekt lekcji w szkole specjalnej

Poziom kształcenia: szkoła podstawowa specjalna, 7 klasa CELE OGÓLNE  Cele poznawcze Zapoznanie uczniów z rozwojem terytorialnym Stanów Zjednoczonych oraz jego konsekwencjami. Przedstawienie definicji pojęć: wojna secesyjna, wojna domowa, rezerwat, Unia, Konfederaci…. Zobacz więcej

Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy szóstej

Program wychowawczo-profilaktyczny  dla klasy VI b Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 Cele wychowawcze: integrowanie zespołu klasowego rozwijanie umiejętności nazywania własnych stanów emocjonalnych poszerzanie wiedzy na temat społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie… Zobacz więcej