Ochrona nietykalności osobistej nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego a zachowania agresywne uczniów z zaburzeniami psychicznymi i niedostosowaniem społecznym

Autorką artykułu jest pani Joanna Guzik-Iwińska, doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, długoletni nauczyciel, obecnie kształci studentów i nauczycieli. Poza zagadnieniami związanym z resocjalizacją, zajmuje się procesem nabywania umiejętności czytania i… Zobacz więcej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce – część pierwsza

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, nauczyciele są zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Wraz z nowym rokiem szkolnym nastąpiły zmiany w systemie wsparcia uczniów. Z publikacji… Zobacz więcej

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym, a także zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1.              Wdrażanie nowej podstawy… Zobacz więcej

ABC awansu zawodowego nauczycieli

Rozpoczynając pracę w szkole, musimy być przygotowani na podwyższanie kwalifikacji, własny rozwój osobowy oraz podnoszenie jakości pracy szkoły. Realizacji tych celów służy ścieżka awansu zawodowego, przebiegająca wg ściśle określonych procedur…. Zobacz więcej