Usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej w oparciu o tematykę urodzinową „Urodziny u Balbiny”

tort

Cel: usprawnianie funkcji percepcyjnych (słuchowych, wzrokowych) wspomagających kształtowanie umiejętności czytania i pisania Metody pracy: ćwiczebna, zabawa słuchowa, zabawa ruchowa, ćwiczenie oddechowe Środki dydaktyczne: karty pracy, pudełko z rekwizytami, kartoniki z… Zobacz więcej

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II szkoły podstawowej

książka - rewalidacja

Cele programu: Usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces. Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji… Zobacz więcej

Zajęcia rewalidacji indywidualnej z wykorzystaniem metody A. Tomatisa z elementami logopedii

książka - rewalidacja

SCENARIUSZ  INDYWIDUALNYCH ZAJĘC REWALIDACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU DŹWIĘKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO TERAPII METODĄ A.TOMATISA PRZEPROWADZONYCH W DNIU 09.11.2012r. Z UCZNIEM Z II KLASY GIMNAZJUM. Rodzaj zajęć: zajęcia rewalidacji indywidualnej z wykorzystaniem… Zobacz więcej