Program zajęć rozwijających aktywność twórczą dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Cele ogólne: Wspieranie postawy twórczej uczniów. Angażowanie i rozwijanie osobowości uczniów. Dążenie do wychowywania ludzi twórczych.  Cele szczegółowe: Stymulowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej. Rozwijanie zdolności manualnych i konstrukcyjnych. Rozwijanie umiejętności… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć twórczych dla klasy III szkoły podstawowej

Współczesny świat potrzebuje ludzi kreatywnych, otwartych, potrafiących pracować w zespole oraz rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Od najmłodszych lat powinniśmy zatem rozwijać postawy twórcze wśród dzieci wykorzystując ich naturalne potrzeby poznawania… Zobacz więcej