Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko:                              Anita Pontus Nazwa placówki:                             Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka Zajmowane stanowisko:                Nauczyciel w Gimnazjum w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Okres stażu: od 01.09.2013 roku do 31.05.2016 roku   mgr ANNA Wxxxxxxx   CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU Imię i nazwisko nauczyciela:                       ANNA Wxxxxxxxxxx Nazwa szkoły:                                               Zespół… Zobacz więcej