Środki dydaktyczne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach  przyrody – doświadczenia własne

szyszki - środki dydaktyczne na lekcję przyrody

Słynny pedagog, Wincenty Okoń, dzieli środki dydaktyczne na:a) środki proste:– środki słowne (podręczniki, teksty drukowane),– proste środki wzrokowe (modele, oryginalne przedmioty, obrazy, mapy, wykresy),b) środki złożone (wykorzystujące rozwój techniki, nowinek,… Zobacz więcej