Opracowanie wzoru graficznego koła na podstawie wierszyka – scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu. Program „Od wierszyka do rysunku”. Zajęcia z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Szkoła Podstawowa, klasa Temat: Opracowanie wzoru graficznego koła na podstawie… Zobacz więcej

Kształtowanie planowania ruchowego oraz usprawnianie mechanizmów równoważnych metodą Integracji Sensorycznej – konspekt

Temat: Kształtowanie planowania ruchowego oraz usprawnianie mechanizmów równoważnych metodą Integracji Sensorycznej. Rodzaj zajęć: terapia Integracji Sensorycznej Czas trwania zajęć: 45 minut Cele: kształtowanie planowania ruchowego w obrębie różnych części ciała,… Zobacz więcej

Środki dydaktyczne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach  przyrody – doświadczenia własne

szyszki - środki dydaktyczne na lekcję przyrody

Słynny pedagog, Wincenty Okoń, dzieli środki dydaktyczne na:a) środki proste:– środki słowne (podręczniki, teksty drukowane),– proste środki wzrokowe (modele, oryginalne przedmioty, obrazy, mapy, wykresy),b) środki złożone (wykorzystujące rozwój techniki, nowinek,… Zobacz więcej

Pierwsza pomoc przy nagłym zatrzymaniu krążenia – scenariusz zajęć w Szkole Przyspasabiającej do Pracy

pierwsza pomoc manekin defibrylacja

Temat lekcji: Pierwsza pomoc przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Cele lekcji – uczeń: poprawnie wskazuje nr telefonu alarmowego wymienia elementy procedury przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia układa… Zobacz więcej

Dzień Pluszowego Misia – scenariusz zajęć

Dzień Pluszowego Misia - pluszowy miś siedzi na chodniku

Cele główne: rozwijanie kompetencji matematycznych – porównywania, klasyfikowania, orientacji w przestrzeni poszerzanie zasobu doświadczeń sensorycznych – węchowych, ruchowych, dotykowych, wzrokowych usprawnianie małej motoryki i motoryki artykulatorów Formy pracy: z całą… Zobacz więcej

Karty pracy z okazji Święta Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowaliśmy zestaw kart pracy, które można wykorzystać na przykład na zajęciach rewalidacyjnych. Karty pracy służą do rozwijania u uczniów logicznego myślenia, koncentracji uwagi i percepcji… Zobacz więcej

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – scenariusz zajęć

Cele główne: kształtowanie postawy życzliwości wobec innych rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wnioskowania Formy pracy: z całą grupą w parach indywidualna Metody pracy: słowne – rozmowa kierowana, praca z tekstem… Zobacz więcej

Wykorzystanie zasobów znaków graficznych ARASAAC w AAC

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się̨ (AAC) to różne formy ekspresji umożliwiające osobom mającym specjalne potrzeby komunikacyjne i językowe przekazywanie i odbieranie komunikatów. W ramach AAC można mówić o komunikacji… Zobacz więcej