Przykładowy IPET dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Podstawowym dokumentem szkolnym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Opracowuje go zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i… Zobacz więcej

Możliwe pytania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

książki

Niebawem czas egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch części: prezentacji dorobku zawodowego oraz pytań członków komisji. Oto przykładowe pytania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, które… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2012 roku TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2015 roku Czynności organizacyjne Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji 1. Poznanie procedur awansu zawodowego… Zobacz więcej