Ruszają konsultacje społeczne w sprawie opracowania koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Klasa

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza rodziców, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i inne podmioty do konsultacji w sprawie nowej koncepcji edukacji uczniów… Zobacz więcej