Ruszają konsultacje społeczne w sprawie opracowania koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Klasa

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza rodziców, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i inne podmioty do konsultacji w sprawie nowej koncepcji edukacji uczniów… Zobacz więcej

Druga część „Naszego Elementarza” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi już listopadzie w szkołach

W listopadzie Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpocznie proces dostarczania do szkół drugiej części podręczników zaadaptowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. „Nasz Elementarz” w wersji zaadaptowanej, to jedna z 4 wersji podręcznika przeznaczonych… Zobacz więcej