III Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne. Diagnoza i terapia logopedyczna – nowe strategie, nowe perspektywy 

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 26 kwietnia 2019 roku.

W imieniu firmy KOMLOGO serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Logopedycznym, które odbędzie się w dniach 5-6 października w Wieliczce

Program Sympozjum

CZĘŚĆ I – 5 października
 • Problem zaburzeń głosu i połykania u noworodków i niemowląt
 • Opieka logopedyczna dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna dla celów terapii
 • Diagnostyka dysfagii: test wodny, czy coś więcej? Perspektywa szwajcarska
 • Kwestionariusz czy test? Logopedyczne narzędzia diagnostyczne
 • Od wady wymowy do karmienia sondą – pytania o kompetencje logopedy
CZĘŚĆ II – 5 października
 • Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego – KOJD-AFA. Praktyczne zastosowanie
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego
 • Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego
 • Autorska metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmów
 • Badanie lateralizacji całościowej u dziecka – nowe standardy postępowania. Diagnostyka i programowanie terapii.
 • „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś”- zaproszenie uczniów pełnosprawnych do świata niepełnosprawnych czyli jak rozmawiać z uczniami pełnosprawnymi na temat niepełnosprawności intelektualnej na przykładzie trisomii21
 • Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii u dorosłych
 • Strategie wczesnego postępowania logopedycznego u dzieci z Zespołem Downa
 • Wielopostaciowość mutyzmu wybiórczego i jego terapia
 • Wprowadzenie do Integracji odruchów ustno-twarzowych wg dr Svetlany Masgutovej
 • Życie (nie tylko praca) z dziećmi z wadą słuchu
 • Wstęp do logopedii międzykulturowej – diagnoza logopedyczna i kształcenie sprawności językowych u dziecka z dwujęzycznością polsko-obcą.
 • Diagnoza i wspieranie zdolności „podwójnie wyjątkowych”
Ciąg dalszy programu Sympozjum oraz szczegółowe informacje tutaj

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz