Scenariusz grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci 5-letnich – „Mysz”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 maja 2024 roku.

Cel główny:

 • rozwijanie słuchu fonemowego oraz kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych

Cele operacyjne – dziecko:

 • rozwija słownik czynny i bierny
 • doskonali analizę i syntezę wyrazową
 • rozbudowuje swoje wypowiedzi
 • utrwala wymowę głoski /š/

Forma pracy:

 • zbiorowa
 • grupowa

Metody pracy:

 • metoda wzrokowa
 • metoda słuchowa

Środki dydaktyczne:

tekst rymowanki, szarfy, tamburyn, obrazki: szafa, koszula, szalik, kalosze, kapelusz, apaszka, tekst opowiadania L. Jaroch-Połom „Ciekawska mysz” w: L. Jaroch-Połom „Bajeczki logopedyczne – zabawne historyjki usprawniające mowę dziecka”, wyd. Harmonia, Gdańsk 2012

Przebieg zajęć:

1. Słuchanie wierszyka i dokończenie go tak, aby się rymował.

Asza – asza, yszy – yszy,

Czy mieszkają tutaj… (myszy)

2. Powtarzanie całego wierszyka na różne sposoby: głośno – cicho, wolno – szybko, głosem cienkim jak u myszki lub grubym jak u starego kocura…

3. Słuchanie opowiadania L. Jaroch-Połom „Ciekawska mysz”.

4. Udzielanie odpowiedzi na pytania do treści opowiadania.

 • Co pan Michał trzymał w szafie?
 • Kto podglądał pana Michała?
 • W jaki sposób pan Michał chciał pozbyć się myszy?
 • W jaki sposób mysz wydostała się z pułapki?
 • Jak wyglądał pokój po polowaniu na muchę?

5. Zabawa „Mysie rodzinki”.

Nauczyciel rozkłada na podłodze szarfy, dzieli dzieci na mysie rodzinki (po jednej rodzince do szarfy – norki). Na podłodze rozkłada obrazki przedstawiające elementy garderoby, które pojawiły się w historyjce: szafa, koszula, szalik, kalosze, kapelusz, apaszka. Dzieci poruszają się w rytmie wygranym na tamburynie przez nauczyciela, na przerwie w muzyce podnoszą jeden obrazek i zanoszą go do norki. Na koniec zabawy każda mysia rodzinka powinna mieć po jednym egzemplarzu każdego obrazka.

6. Ćwiczenia słuchu fonemowego – synteza.

Nauczyciel dzieli na głoski nazwy obrazków, które zebrały mysie rodzinki. Zadaniem dzieci jest podniesienie właściwego obrazka.

7. Ćwiczenia słuchu fonemowego – analiza.

Chętne dzieci dzielą nazwy obrazków na głoski lub sylaby.

szafa, koszula, szalik, kalosze, kapelusz, apaszka

8. Praca plastyczna. Co pan Michał miał w szafie?

Nauczyciel rozdaje dzieciom rysunek szafy.

Zadaniem dzieci jest narysowanie w szafie jak najwięcej elementów garderoby, które pojawiły się w historyjce.

9. Prezentacja prac dzieci.

Bibliografia:

 • Barańska M., Rymuj, Głoskuj, w rytmie klaszcz. Ćwiczenia uwagi, pamięci słuchowej, koordynacji ruchowo- słuchowej i słuchu fonemowego, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2017.
 • Jaroch-Połom L. Bajeczki logopedyczne – zabawne historyjki usprawniające mowę dziecka, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012.

Scenariusz grupowych zajęć logopedycznych opracowała: Weronika Toczydłowska-Dobrzyńska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz